Privacyverklaring

Reggy van Liempd – Fotografie respecteert jouw persoonsgegevens. In onderstaande verklaring staat beschreven hoe we dat doen.

Persoonsgegevens

We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaattype
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken of in correspondentie

Reggy van Liempd – Fotografie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@reggyvanliempd.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doelen

Reggy van Liempd – Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • De gegevens over jouw IP-adres, activiteiten op onze website, internetbrowser en apparaattype gebruiken wij om het bezoek- en klikgedrag op de website in kaart te brengen. Met deze informatie kan de website verder worden geoptimaliseerd. Persoonsgegevens zijn geanonimiseerd.
 • Je naam, e-mailadres en IP-adres worden verzameld wanneer je een reactie achterlaat onder een artikel.
 • Je naam en e-mailadres gebruiken wij om je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je naam en e-mailadres gebruiken wij voor het verzenden van onze nieuwsbrief, indien je hier toestemming voor hebt gegeven.
 
Delen met derden

Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Wij maken gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. We gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan als wij daartoe verplicht waren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder vind je een overzicht:

 • Google Analytics Cookie: Dit zijn cookies van Google. Dit doen we om te kunnen bekijken hoe bezoekers de website gebruiken. Volgens de wet mogen wij met Google Analytics-cookies persoonsgegevens van onze websitebezoekers verwerken zonder daar voorafgaande toestemming voor te hebben gekregen. Om je privacy te waarborgen hebben wij met Google een verwerkersovereenkomst gesloten, IP-adressen geanonimiseerd, ‘gegevens delen’ uitgezet en maken wij geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 
Persoonsgegevens inzien, corrigeren of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@reggyvanliempd.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Beveiliging

Reggy van Liempd – Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@reggyvanliempd.nl.

Bewaartermijn

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren je persoonlijke gegevens voor de duur van 2 jaar. Reacties onder artikelen blijven voor de duur van de plaatsing van een artikel online staan.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de privacywet? Op de website Autoriteitpersoonsgegevens kun je hier meer informatie over verkrijgen.

Deze privacyverklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht je toch nog aanleiding zien voor een aanvulling of wijziging, dan zien we deze graag tegemoet op info@reggyvanliempd.nl. De voorwaarden in deze privacyverklaring kunnen te allen tijde worden gewijzigd.